logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Rusza nabór na Bydgoskiego Wolontariusza Roku 2022!  Informujemy, że rozpoczyna się nabór kandydatur na „Bydgoskiego Wolontariusza Roku 2022”. W związku z tym serdecznie zachęcamy do zgłaszania osób oraz uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w działania wolontariackie oraz opiekunów szkolnych klubów wolontariusza w konkursie „Bydgoski Wolontariusz Roku 2022” organizowanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

  Konkurs „Bydgoski Wolontariusz Roku” organizowany jest od 2003 roku. Rozstrzygnięcie konkursu obydwa się na uroczystej gali w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariatu – w tym roku planowanej na dzień 12 grudnia.

  Cele konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku” to przede wszystkim popularyzacja pozytywnych postaw i działań osób, które poświęcają bezinteresownie swój czas dla innych, promowanie działań wolontariackich, kształtowanie postawy prospołecznej i obywatelskiej, jak również zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat korzyści świadczenia pracy
  o charakterze wolontariackim.

  Konkurs obejmuje cztery kategorie wiekowe:

  - wolontariat dziecięcy – do 14 r. ż.,

  - wolontariat młodzieżowy – od 15 r. ż. do 25 r. ż.,

  - wolontariat dorosły – osoby, które ukończyły 25 r. ż., 

  - opiekun wolontariatu.

   W tym roku konkurs został poszerzony o nową kategorię:

  - wolontariat w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy.

  Propozycje kandydatów zasługujących na wyróżnienie należy zgłaszać na drukach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada br. drogą e-mail na adres: wolontariat@um.bydgoszcz.pl

  Powyższe dokumenty są dostępne tutaj:

  Arkusz zgłoszeniowy kategoria: opiekun wolontariatu

  Arkusz zgłoszeniowy kategoria: wolontariusz dziecięcy/młodzieżowy/dorosły/pomoc uchodźcom z Ukrainy

  Regulamin konkursu

   

  Warto wspomnieć, że w konkursie przewidziane są również nagrody dla laureatów.

  Arkusze zgłoszeniowe, które wpłyną do Urzędu Miasta Bydgoszczy niekompletne
  lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu
  do Organizatora konkursu. Wytypować można maksymalnie 8 osób z jednej organizacji/placówki/instytucji (po 2 kandydatów z każdej kategorii konkursowej).

  Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu  52 585 92 73 oraz 52 585 87 27.