logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Ogłaszamy konkurs na prowadzenie "welcome desk" w BCOPW Gdańska 5 w 2023 r.
  Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej, która – we współpracy z Biurem Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy – będzie wspierała organizację wydarzeń, jak i bieżącą działalność informacyjną, doradczą i promocyjną Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy (BCOPW).  Głównym zadaniem wyłonionego podmiotu pozarządowego będzie zapewnienie w roku 2023 obsługi tzw. „Welcome Desk”, tj. punktu informacyjnego BCOPW
  w wymiarze godzinowym na poziomie min. 3 364 godzin (w tym: min. 3 000 godzin w tygodniu – od poniedziałku do piątku, 204 godziny w soboty pracujące oraz 160 godzin dodatkowych wg. wcześniej uzgodnionego zapotrzebowania).

   

  Zadanie może być realizowane w terminie: 2 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r., z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie z Oferentem.

  Składanie ofert następuje z wykorzystaniem generatora serwisu Witkac.pl - TUTAJ    

  Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest w poniższych załącznikach:

  - Ogłoszenie konkursowe (pełna dokumentacja) - Zarządzenie PMB nr 664/2022

  - Ogłoszenie dot. naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej - Zarządzenie PMB nr 663/2022

  - Karta oceny

   

   

  V.  SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

   

  Zadanie polegać będzie na prowadzeniu przez Oferenta w roku 2023 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 punktu informacyjnego „Welcome Desk” zgodnie z niniejszymi wymogami:

  1. Zapewnienie obsługi „Welcome Desk” w wymiarze min.  3 364 godzin, tj.:

  W 2023 r. (02.01.2023-31.12.2023):

  •   w dni powszednie (pn.-pt) w godz.: 8.00-20.00 - łącznie 3000 godzin,
  •   w soboty w godz.: 10.00-14.00 – łącznie 204 godzin,
  •   w ramach zapotrzebowania: zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem (kalendarz wydarzeń BCOPW) – min. 160 godzin

  2. Zapewnienie dostępu do zasobów BCOPW (zgodnie z regulaminem BCOPW) organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

  3. Zapewnienie  dostępu do informacji dotyczącej bieżącej działalności BCOPW.

  4. Zapewnienie  kompleksowego wsparcia technicznego oraz organizacyjnego wydarzeń organizowanych w ramach działalności BCOPW (w szczególności zapewnienie obsługi technicznej dla transmisji internetowych z BCOPW oraz nagłośnienia organizowanych wydarzeń).

  5. Promocja działalności BCOPW we współpracy z pracownikami Biura Aktywności Społecznej.

  6. Promocja działalności BCOPW w Internecie w szczególności poprzez media społecznościowe (w tym m.in.: informowanie o planowanych wydarzeniach, relacjonowanie wydarzeń bieżących, inicjowanie transmisji live, przygotowywanie treści do publikacji online).

  7. Prowadzenie dokumentacji dot. działań w BCOPW, tj. m.in.: wskazującej liczbę osób,
  jak i  rejestr organizacji korzystających z infrastruktury oraz wsparcia BCOPW.

  8. Prowadzenie harmonogramu (kalendarza wydarzeń) korzystania z zasobów BCOPW we współpracy z pracownikami Biura Aktywności Społecznej.

  9. Dbanie o porządek i atrakcyjność miejsca pracy („Welcome Desk”).

  10. Wspomaganie działalności animacyjnej BCOPW.