logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Zostań wolontariuszem w programie „Korpus Wsparcia Seniorów”  Pomoc zawsze powraca! Dlatego zachęcamy do zainteresowania „Korpusem Wsparcia Seniorów”. Jest wśród nas wiele starszych osób, niektóre z nich czują się samotne i potrzebują chwili rozmowy. Innym można czasami pomóc przy zakupach, wyprowadzić psa, pomóc w prostych porządkach albo wspólnie załatwić jakąś sprawę w przychodni czy urzędzie.Do 10 września trwa pierwszy nabór wolontariuszy do projektu. Regularna pomoc seniorom ruszy od września, choć w sprawach pilnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przyjmujący zgłoszenia od osób w potrzebie, reaguje na bieżąco. Co ważne, do wolontariatu w projekcie zapraszamy nie tylko osoby młode, ale także samych seniorów. Bo wiadomo, że swój swego najlepiej zrozumie :)

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy wspólnie z Biurem Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy serdecznie zapraszają do współpracy wolontariuszy, chcących poświęcić swój czas na pomoc oraz towarzyszenie w czynnościach życia codziennego osobom starszym.

  Głównym celem projektu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającym z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

  Pomoc w ramach projektu udzielana jest wyłącznie seniorom, których faktyczne potrzeby zostały zweryfikowane przez pracownika socjalnego, a poziom samodzielności osoby wspieranej nie wymaga usług i umiejętności specjalistycznych.

  Do współpracy zapraszamy wolontariuszy w każdym wieku – również samych seniorów. Wsparcie może mieć bowiem także charakter sąsiedzkiego i koleżeńskiego, a program sprzyja długofalowemu przeciwdziałaniu samotności, poprzez nawiązywanie pozytywnych relacji społecznych.

  Zakres czynności, w których wolontariusze wspomagają seniorów, obejmuje:

      1. spacery, rozmowy, wyprowadzenie psa, wspólne spędzanie wolnego czasu,

      2. wspólne sporządzanie posiłków,

      3. utrzymanie porządku w domu,

      4. zakupy, w tym wykupienie leków,

      5. umawianie wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską,

      6. załatwienie prostych spraw urzędowych, łącznie z ewentualnym dowiezieniem seniora do instytucji.

  Program „Korpus Wsparcia Seniorów” uruchomiony został przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wolontariuszom, w ramach podpisywanego porozumienia, zapewniamy ubezpieczanie NNW i OC, zwrot kosztów dojazdów do seniora, środki higieny osobistej oraz zaświadczenie o pracy wolontariusza.

  W ramach projektu wolontariusz nabiera doświadczenia w pracy z osobami starszymi we współpracy ze specjalistami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Doświadczenie takie może być przydatne w wypełnianiu wielu ról społecznych, jak i zawodowych. Zaangażowanie czasowe wolontariusza ustalane będzie indywidualnie, na elastycznych zasadach przez wyznaczonego przez Urząd Miasta koordynatora wolontariatu w projekcie.

  Pierwszy nabór wolontariuszy prowadzimy do dnia 10 września.
  Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 887 507 726
  (w dni powszednie w godz. 12.00-16.00)
  oraz mailowo: wspierajseniora@mopsbydgoszcz.pl